วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แปลกแต่จริง


กฏแห่งกรรมทำงานข้ามภพชาติ
บัณฑิตปราชญ์ รู้จริงอิงธรรมนั่น
แต่พาลชน คนสาธารณ์สานอธรรม์
ความกระสัน มันมากกว่าจึงท้าทาย
ท้าทายผล กลกฏกรรมต่ำประพฤติ
จิตใจยึด วัตถุตั้งยังชีพหมาย
พาลยอมเสี่ยง นรกหลุมขุมอบาย
แม้ต้องถวาย วิญญาณแลกแปลกแต่จริง!
ภาพประกอบ : Internet
จาก Facebook: "Puangpeht Swuntarat"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น