เกี่ยวกับ ศฺิตาลี

คุณ ศิตาลี หรือ คุณพวงเพชร สวันตรัจฉ์ ผู้ก่อตั้ง "กลุ่มสยามของเรา" และผู้ริเริ่มจัดทำเว็บไซด์ "สยามของเรา" ได้เสียชีวิตลงจากอาการป่วย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พี่สาวใจดีคนนี้เป็นผู้ที่ชื่นชมและหลงไหลในวัฒนธรรมและวิถีแห่งความเป็นไทยอย่างมาก แม้แต่ธุรกิจเสื้อผ้าของแกเองก็เน้นเอกลักษณ์แบบไทยๆ โดยใช้ผ้าไทยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

บล็อก "ศิตาลี กวีสมัครเล่น" นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อบันทึกผลงาน วรรณกรรมที่ คุณศิตาลี  ได้รจนาไว้ ทั้งจากสมุดบันทึกส่วนตัว  เว็บไซด์ "สยามของเรา" เว็บบอร์ด และ เว็บไซด์ต่างๆ ที่พอจะรวบรวมได้ มาบันทึกไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น