วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คีตะ ลีลา


เสียงซอสีเคล้า         ขับขาน
ฉิ่งฉับสลับกังวาน         สุขแท้
เบิกบานสำราญ         ฤดีแด
บรรเลงเพลงแข่งแข         นะแม่เอย...


จากห้องแสดงภาพ เว็บไซด์ "สยามของเรา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น