วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทุกข์ของชีวิต
ทุกข์ของชีวิต บุคคลจะมียศใหญ่อย่างไร มีทรัพย์มากเพียงใด มีบริวารล้นหลามอย่างไร ก็ไม่พ้นที่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ ความเจ็บไข้ และความตาย ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ถูกความทุกข์ต่าง ๆ รุกรานเบียดเบียนจนหาความสุขสำราญใจที่แท้จริงได้โดยยาก หรือให้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ได้

ความทุกข์เหล่านั้นเช่นความทุกข์ใจ คับแค้นใจเพราะเหตุต่าง ๆ ความต้องหนาว ร้อน หิวกระหาย ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ ซึ่งต้องบำบัดอยู่เสมอ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ความถูกกิเลสแผดเผาให้เร่าร้อน ความต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะผลกรรมของตน ความต้องร่วมทุกข์ด้วยผู้เกี่ยวข้อง การต้องแสวงหาอาหาร การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกัน เหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้น

ที่มา.. หนังสือ "หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด" อ.วศิน อินทรสระ


ตระหนัก สัจจ์ ถ่องแท้         ทันธัมม์
มนุษย์เวียนวนกรรม         เกลือกเคล้า

ขลุกคลุกทุกข์ประจำ         ประชิด ตลอดนา
สัมม์สติตื่นเฝ้า         รลึกรู้ตามจริง


(ศิตาลี)


จากกระดานพูดคุย ห้อง "ศาสนา ปรัชญา" เว็บไซด์ "สยามของเรา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น