วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จิตยลจิตยะเยียบองค์         มนะคงมิวายวาง
มิจฉาศิขรขวาง         ภยภัยอวิชชา

เมามัวระรัวหนัก         ทมปลักระทมท่า
เล่ห์เลศกะเลวพา         ทุรกาลละเลียบเรียง

เวียนวนระทึกขวัญ         อุระหวั่นตวาดเสียง
ข่มคิดก็ได้เพียง         มละคิดสลับปรุง

บาทบถวิมุติ์โมกข์         มิติโลกประปรายรุ้ง
สองแพร่งละเลื่อมฟุ้ง         ปะลุพร้อมสิยากเย็น


จากกระดานพูดคุย ห้อง "ลานธรรมกวี" เว็บไซด์ "สยามของเรา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น