วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปลายเปลว


วิบวิบวาบวับโล้         ลมเฉวียน
โบยโบกปลายเปลวเลียน         เล่นล้อ

แรงลมสะพัดเพียร         เพลาผ่าน วูบเฮย
ชีวิตคนข่มท้อ         เสี่ยงสู้ชะตาไฉน

ใจกายกิเลสต้อน         ตนสนอง
ใจเตลิดทิฐิครอง         ขุ่นข้น

ตัวตนอัตภาพพอง         ปะทุท่วม
ปรุงแต่งว่าฉลาดล้น         ลึกล้ำเกินผอง

(กิเลสมาร)

ขอขอบคุณภาพ "ตะเกียง" ฝีมือการถ่ายภาพโดย คุณ ปลาทู นรา

จากห้องแสดงภาพ เว็บไซด์ "สยามของเรา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น