วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คืนไสย์พลโลกโศกขุ่นข้อง         ขลุกกาม
ติดบ่วงลวงรูปนาม         แน่นแฟ้น

แบกทุกข์ท่วมทับความ         เห็นผิด
กอบกิจมิจฉาแม้น         มั่นไว้ดำรงองค์

ทรนงนัยหนึ่งนี้         อาตมัน
เทียวท่องทุกคืนวัน         ว่ายเวิ้ง

สำลักปลักโคลนครร-         ลองโลก มยาเฮย
ลำบากตรากตรำเซิ้ง         สุดท้ายทุรกรรม

ส่ำสัตว์โสตสดับซึ้ง         เสียงพิสุทธิ์
จิตตะเบิกบานผุด         ผ่องแผ้ว

ใจกระจ่างดังพุท         ธะตื่น คืนไสย์
เกษมสุขสันติแพร้ว         ระงับสิ้นกำสรวล

ขอขอบคุณ คุณปลาทู นรา เอื้อเฟื้อภาพ

จากห้องแสดงภาพ เว็บไซด์ "สยามของเรา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น