วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เงา


พลโลกโศกขุ่นข้องขลุกกาม
รางเงาทาบทับซ้อนซอกหยัก
พรายพร่ารอยหลืบปลักพรั่งพร้อม
เงาอดีตผุดรูปลักษณ์ปริวิตก
กัดกร่อนอารมณ์ย้อมยั่วเย้าแยงหทัย
ไหลลงหลงคลุกเคล้าคลองจิต
สุขทุกข์ตรรกะคิดเคล็ดเค้า
กระหายหื่นนิมิตหมายมั่น
หัวปักหัวปำเท้า-เท็จแท้ไป่เห็น
จึงเป็นตนเติบกล้ากำแหงหาญ
กำเริบอวิชชาชาญชิดเชื้อ
ปรุงแต่งจิตชำนาญนับอเนก ชาติแฮ
ติดข่ายโลกิย์เกื้อกล่นด้วยวิบากกรรม
จำนนจนเจตไร้แรงฝืน
โอฆะกระแสกลืนก่อนรู้
จมปลักดักดานยืนยะถาสัตว์
เกินกว่าจักกอบกู้กู่เข้าธัมม์กระแส
แผลฝีฝากร่องไวรอยฝี เลยผ่านชั่วตาปี   กัปคล้อย
กิเลสฝ่ายอัปรีย์ปานเปรียบ
คงผนึกดวงด่างพร้อยเพียบล้นเรียงราย
สัมปรายภพฟากโพ้นภวะไฉน
คราดับลับชีพไปเปลี่ยนย้าย
กรรมวิบากใดใดเคยก่อ
ส่งสู่ภูมิดี-ร้ายรกร้างฤๅพรหม
ขมหวานลิขิตขึ้นใคร่ครวญ
ดี-ชั่วตัวเราขวนไขว่คว้า
เสวยผลซึ่งสมควรแก่เหตุ
ปราศสิ่งวิเศษหล้าเหล่าไท้เทพดล
ตนคือที่พึ่งแท้ของตน
ธรรมะพุทธองค์ยลแยบไซร้
มีทางสว่างมรรคผลผลาชัด
อริยสัจจ์ทรงแสดงไว้จบถ้วนกระบวนนัย
ภาพประกอบ: ศิตาลี
จาก ห้องแสดงภาพ เว็บไซด์ "สยามของเรา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น